CÁC MÓN NƯỚC: BÚN, PHỞ, MÌ

*PHỞ BÒ

PHỞ SA TẾ

BÚN THANG

BÚN SCALLOPS

MIẾN ỨC GÀ CUỘN BACON

HỦ TÍU CÁ

HỦ TÍU NAM VANG

HỦ TÍU THỊT HEO

BÚN CHẢ CÁ THÁT LÁT

BÒ KHO

BÚN BÒ HUẾ

NUI, NẤM HƯƠNG VÀ THỊT BẰM

HOÀNH THÁNH HOMEMADE

MÌ XÁ XÍU

MÌ QUẢNG

MÌ VỊT TIỀM

MÌ TRỨNG VÀ TÔM

PHỞ BÒ TÁI LÁ SÁCH ĐUÔI BÒ

BÚN SUÔNG (BÚN LÀM BẰNG TÔM)

CÁCH NẤU BÚN BÒ VIÊN – TỰ LÀM BÒ VIÊN

MÌ TRỨNG BÒ VIÊN

BÚN CUA HUẾ

BÚN MẮM

BÚN MỌC (MỘC)

CANH BÚN

BÚN RIÊU CUA ĐỒNG

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s