MÁY CHIÊN KHÔNG DẦU/ÍT DẦU AIR FRYER 2100W, 1.2L GIẢM NỬA GIÁ

Fullscreen capture 26112018 082941
Bui Thuy Anh Chị đã xuống tay rồi hehe, cảm ơn em nhiều. Máy nhỏ 0.8l vẫn giá 130 đó em
 
Mọi người vào Amazon coi deal nhe chỉ hôm nay thôi 250 bảng Anh còn 114.99 bảng.
 
 
Moi người vào album Air Fryer coi các món ăn từ máy há https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155137258324197&type=3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s