In tên mình trên lon Coca online

Có ăn thì phải có uống và vui chơi, hôm nay ròm viết bài vui chút há.

=========
Cái món tên trên lon coke hồi đó thấy bên Thụy sĩ quá chừng. Vô trong shop mua coke là tần ngần giữa một mớ tên nhưng không có tên mình vì tên VN làm gì mà ai in ra cho. Mấy cha con đi mua coke uống chọn chữ Friend trên lon coke, nhảy tưng tưng với nhau. Mấy hôm nay ròm thấy bà con trên Facebook của ròm la chí chóe làm sao có được coke fake online, nên bà con vào trang này http://ob.upfile.vn/coke/index.php làm phát ra ngay nha.  Sau đó save về máy rồi đưa lên FB như hình bình thường là vui rồi.

Cheers. Mới đọc kỹ toàn bộ bài bên trang đó thì code do một bạn tên Leorius viết ra vì vậy ròm cảm ơn bạn Leorius.